Mlinska postrojenja

  • Proizvodnja novih i reparacija postojećih radnih kola mlinova
  • Izrada statorskih delova mlina (kućište, separator…)